Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2014

barocco
  Dziś musi być czwartek. Nigdy nie mogłem się połapać, o co chodzi w czwartki.
— Douglas Adams
Reposted fromIriss Iriss viaszauklau szauklau
barocco
0081 084f
...
Reposted fromtenderoni tenderoni viaszauklau szauklau
barocco
mam takie kruche serce i tyle w nim sztyletów wbitych.
— i Ty je wbijasz
Reposted fromszauklau szauklau
barocco
5346 5392
Reposted fromszauklau szauklau

November 21 2013

5498 7e73

sunset-on-saturn:

And this is why I love you. 

barocco
Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to, przytulanie. Tak.
Reposted fromznikajac znikajac
barocco
4072 ad89
Reposted fromflesz flesz
barocco
4283 7a6a
Reposted fromflesz flesz
barocco
4327 e0ea
Reposted fromflesz flesz
barocco
...byli siebie nawzajem głodni, ogarnięci tępą potrzebą wzajemnego pochłonięcia. 
Reposted frominto-the-blue into-the-blue
barocco
4449 cebd
Reposted fromsmit smit
barocco
Chcieliśmy być za blisko, miłość założyła nam kaganiec (...) jestem tu sam i kurwa mać niech tak zostanie (...) ale wierzę w miłość, zawsze wierzyłem w miłość. Kiedyś ze strachu, teraz- by nie zapomnieć co było.
Reposted fromparafina parafina
barocco
I chyba jest mi z tym źle, bo chyba mnie to kręci.
— dłonie, ramiona, szyja, plecy
Reposted fromrawwwr rawwwr
barocco
4802 d5e5 500
Reposted fromgryzlak gryzlak
barocco
4850 22a5
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
barocco
4860 3536
Reposted fromparafina parafina
barocco
5140 4653
Reposted fromscorpix scorpix
barocco
5193 9d55
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
barocco
Najgorsze są głupie myśli. Głupie myśli polegają na tym, że są głupie, nie poddają się żadnej racjonalnej analizie, głupie są i już. A jakie upierdliwe, jak się strasznie czepiają człowieka i nie chcą go opuścić, Boże święty!
— Monika Szwaja
Reposted fromgacior gacior
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl